NEWS

October 31, 2018

VERİ İMTİYAZI KORUMASI VE BOLAR İSTİSNASININ BU KORUMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

VERİ İMTİYAZI KORUMASI VE BOLAR İSTİSNASININ BU KORUMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (DATA EXCLUSIVITY PROTECTION AND THE EFFECTS OF BOLAR EXSTENTION ON THIS PROTECTION)

İlaç sektöründeki yasal ve idari düzenlemelerin, kamu menfaati ile sektörde faaliyet gösteren firmaların yararı arasında ve yine buluş sahibi ilaç üreticilerinin yararları ile jenerik ilaç üreticilerinin yararları arasında adil bir denge kurması, toplumun yeni ve ucuz ilaca erişebilmesinin sağlanması için oldukça gereklidir. Orijinal ilaç firmaları ile jenerik ilaç firmalar arasındaki hak ve menfaat dengesini sağlamak ve kamu sağlığı ve ilaç temin etme hakkını sunmak için Türkiye de 6 yıllık veri imtiyaz süresi kabul edilmiş olup, öngörülen 6 yıllık süre içerisinde orijinal ilaç firmalarına tekel olma hakkı verilmiştir. 6 yıllık veri imtiyaz süresi devam eden orijinal ilaç dosyası referans gösterilmek suretiyle kısaltılmış ruhsat başvurusunda bulunulup, bulunulamayacağı ise ayrı bir tartışmadır. Yargıtay kararlarında veri imtiyazı süresi devam eden ilaç ruhsat dosyası referans gösterilerek kısaltılmış ruhsat başvurusunda bulunmanın tek başına haksız rekabet teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Dahası İstanbul 16. Bölge Adliye Mahkemesi nce tanzim edilen kararda yer alan ilgili Mahkeme Hakimi Sayın Uğur Çolak ın azınlık görüşüne göre, kanunen 6 yıl olarak tanınan veri imtiyaz hakkının fiiliyatta uzamaması için ilaç patentleri için uygulama alanı bulan bolar istisnasının veri imtiyaz hakkı için de uygulanması gerekmektedir. …

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.